Messetermine

 

ITMA 2018 – Asia
Termin: 15. – 19. Oktober ]2018
Halle: 1
Stand: D25

ITMA 2019 – Barcelona
Termin: 20. – 26. Juni 2019
Halle: 7
Stand: A205